Tag: <span>Business</span>

Helft zieke medewerkers mankeert medisch niets

Gepubliceerd: Ingrid Weel 12-3-16 07:00 © thinkstock.

Ruzie met een collega, een vervelend functioneringsgesprek, een ernstig zieke moeder of financiële problemen: allemaal redenen voor werknemers om zich ziek te melden. Volgens vrijwel alle arbodienstverleners in Nederland mankeert in ruim de helft van alle gevallen van ziekteverzuim de werknemer medisch gezien niets. De vereniging van bedrijfsartsen NVAB vermoedt zelfs dat het percentage nietmedisch verzuim nog hoger ligt, tussen de 70 en 80.

“Leidinggevenden weten vaak wel dat er wat speelt thuis of op het werk maar durven dat niet bespreekbaar te maken.” 

Thea Hulleman, directielid arbodienst Zorg van de Zaak

Met meer aandacht van de werkgever voor externe oorzaken kan het gemiddelde ziekteverzuim teruggebracht worden naar 2 procent, zeggen de arbodiensten. Nu ligt dat op 4 procent. “Werkgevers staren zich blind op het lichamelijke en psychische klachtenpatroon van medewerkers. Ze zijn zich niet bewust van de effecten van andere omliggende factoren op het welzijn”, zegt Thea Hulleman, directielid bij arbodienst Zorg van de Zaak, met 71.000 werkgevers als klant.

“Leidinggevenden weten vaak wel dat er wat speelt thuis of op het werk maar durven dat niet bespreekbaar te maken. Daarmee begaan ze een grote fout”, aldus Hulleman. “Ga met die werknemer in gesprek, want spanningen gaan niet weg als iemand thuisblijft. Vraag hoe de werknemer geholpen kan worden. Misschien moet iemand tijdelijk worden ontlast. Als je het negeert, is de kans groot dat de werknemer voor langere tijd uitvalt en echt ziek wordt.”

Loyaliteit

Persoonlijke factoren zoals opleiding, bewegings- en voedingsgewoonten en persoonlijkheid spelen ook een grote rol, zegt NVABvoorzitter Jurriaan Penders. “De ene werknemer gaat met een snotneus naar werk terwijl de ander zich nog eens omdraait en in bed blijft. Het besluit om te gaan werken of niet, hangt van veel meer af dan alleen medische aspecten. Hoe groter de loyaliteit aan de werkgever, zoals in veel kleine bedrijven, hoe minder snel een werknemer zich ziek meldt.”

“Bij de meeste ziekmelders spelen kwesties waardoor ze zich even niet opgewassen voelen tegen het werk.”

NVABvoorzitter Jurriaan Penders

Penders benadrukt daarbij dat er wel altijd echt iets aan de hand is. “Ik wil niet zeggen dat werknemers die zich ziek melden de boel belazeren. Dat is maar een heel klein deel. Bij de meeste ziekmelders spelen kwesties waardoor ze zich even niet opgewassen voelen tegen het werk.” Het kan het mislopen van een promotie zijn, te weinig uitdaging op het werk, een scheiding of een huilbaby.

Continue reading “Helft zieke medewerkers mankeert medisch niets” »

Wat is ziekteverzuim?

Gepubliceerd op 3 maart 2016

Ziekteverzuim is een woord dat bestaat uit twee delen: ‘ziekte’ en ‘verzuim’. Als men ziekteverzuim letterlijk zou vertalen dan betekent het verzuimen of niet uitvoeren van werk vanwege ziekte. Een werknemer komt zijn of haar arbeidsovereenkomst niet na omdat hij of zij ziek is. In geval van ziekte is de werknemer (tijdelijk) ongeschikt voor het uitvoeren van het werk.

Ziekte of ziekteverzuim
Ziekte is niet hetzelfde als ziekteverzuim. Ziekte kan wel ziekteverzuim tot gevolg hebben. Het is namelijk afhankelijk van het soort ziekte en het soort werkzaamheden dat tot ziekte of ziekteverzuim leidt. Men kan bijvoorbeeld wel ziek zijn vanwege een verkoudheid maar dat is voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden nog geen reden om te verzuimen om op het werk te komen. Als men echter te kampen heeft met buikloop of ander griepverschijnselen is het in veel gevallen onmogelijk om werkzaamheden naar behoren uit te voeren.

In dat geval zal men meestal de werkgever bellen om aan te geven dat men niet kan werken. Men komt dan in het ziekteverzuim terecht omdat men vanwege ziekte verzuimd te werken. Er is dan wel sprake van zogenoemde ‘overmacht’. Men kan geen werk uitvoeren in plaats van dat men geen werk wil uitvoeren.

Oorzaken ziekteverzuim
De oorzaken voor ziekteverzuim kunnen van lichamelijke en psychische aard zijn. Lichamelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld griepklachten, rugpijn, gewrichtspijn en verwondingen die al dan niet tijdens de uitvoering van werkzaamheden zijn ontstaan. Psychische oorzaken zijn meestal moeilijker in kaart te brengen. Een voorbeeld van psychische problemen die kunnen leiden tot ziekteverzuim zijn stressklachten, burn-out en angststoornissen.

Naast medische oorzaken van ziekteverzuim is het ook mogelijk dat er niet-medische verklaringen zijn voor het ziekteverzuim. Een verklaring met een niet-medische oorsprong heeft vaak te maken met de omgeving van de werknemer. Hierbij kan men denken aan een onstabiele thuissituatie of privéomstandigheden.

Continue reading “Wat is ziekteverzuim?” »

Help, heb ik een burn-out?

Gepubliceerd: 23-06-2014 | Gewijzigd op: 01-04-2016 Gezondheidsnet.

Ik denk dat ik tegen een burn-out aan zit. Ik ben moe, heb concentratieproblemen en het plezier in mijn werk (en ook in andere dingen) wordt steeds minder. Wanneer wordt stress een burn-out en wat kan ik doen om een burn-out te voorkomen?
Merel

Wanneer stress te lang aanhoudt, en je lijf onvoldoende tijd krijgt om te herstellen, kunnen je energiereserves uitgeput raken. Je blijft je dan vermoeid voelen, zelfs na een nacht van 7 of 8 uur slaap. Waar je voorheen fris en energiek was, ben je nu slap en overprikkeld. Je hebt moeite om je te concentreren en je voelt je emotioneel. Soms wordt je ook sneller ziek, doordat je lichaam onvoldoende energie heeft om het te beschermen tegen bacteriën en virussen.

Energiereserve uitgeput
Wanneer je energiereserves zo uitgeput zijn, spreken we van een burn-out. Als dat het geval is, kun je kijken welke stressfactoren er in je leven zijn. Wanneer je dit helder hebt, is de volgende stap om te kijken wat hierin te veranderen is. Zo kan het zijn dat door aanpassingen van werkplek of werkschema de stress vermindert. Een voorbeeld hiervan is dat je in plaats van negen uur op een dag, maximaal acht uur per dag werkt. Ook kun je de meer energievretende taken in de ochtend plannen en op het einde van de dag, de minder belastende activiteiten.

Omgaan met stress
Daarnaast is het van belang dat je leert omgaan met stress. Het is tegenwoordig haast onvermijdelijk om helemaal geen stress in je leven te ervaren. Zo is het van belang dat je aan de ene kant stress leert ‘afvoeren’ of ‘verwerken’ en aan de andere kant leert te ‘voorkomen’. Door beter voor jezelf te zorgen ben je minder kwetsbaar en kun je je beter verhouden tot stressvolle situaties.

Voorbeelden van afvoeren van stress zijn sporten en bewegen in het algemeen, muziek luisteren, dansen en tuinieren. Bijna alle activiteiten die je rustig maken en energie geven zijn geschikt. Ook mindfulness, yoga of tai chi kunnen helpen bij het afvoeren van spanning en tegelijkertijd het opbouwen van nieuwe frisse energie.