Categorie: <span>Burnout</span>

Werkgever leert niets van burn-out

Werkgevers leren niets van burn-outs bij hun personeel. De schuld wordt vaak bij de zieke gelegd, terwijl op de werkvloer alles bij hetzelfde blijft. Dat zeggen deskundigen na een onderzoek over re-integratie.

56 procent van de werknemers die na een burn-out terugkeerden op de werkvloer, gaf aan dat de leidinggevende geen zaken heeft aangepast om een terugval te voorkomen. Bijna een derde heeft er niet of nauwelijks met zijn baas over gesproken. Dat blijkt uit een onderzoek van Zilveren Kruis, uitgevoerd door Kantar Public, dat vandaag naar buiten komt. Aan het onderzoek namen 533 werknemers deel die na een burn-out weer aan de slag gingen.

Een op de zeven werkende Nederlanders heeft last van burn-outklachten als oververmoeidheid en emotionele uitputting. In het onderwijs is dit zelfs één op de vijf, berekende het CBS.

Vaak wordt een werknemer geleerd hoe om te gaan met stress door te mediteren.

Onterecht

Hun uitval wordt ten onrechte gezien als incident, zegt Arnold Bakker, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. ,,Vaak wordt de werknemer geleerd hoe hij met stress moet omgaan door te mediteren of een cursus mindfulness te volgen. Maar dat is symptoombestrijding. Werkgevers moeten op zoek naar de oorzaak en zich de vraag stellen: moeten wij ons werk aanpassen?” Volgens Bakker is de werknemer na terugkeer gebaat bij meer feedback, afwisseling in zijn werkzaamheden of meer vrijheid op zijn werk.

Want wanneer de autonomie van de werknemer in het gedrang is, loopt de spanning op, zegt ook Willem van Rhenen, hoogleraar bij Nyenrode en bedrijfsarts bij Arboned. ,,Je ziet dat veelvuldig bij leraren. Die worden in een schoolprogramma geperst waar ze zich erg onbehaaglijk bij voelen.”

De managers zullen zeggen: zie je wel, het ligt aan de thuissituatie. Maar privéomstandigheden horen bij het leven

Onderschat probleem

Ook vakbond FNV noemt de re-integratie van deze groep werknemers een onderschat probleem. ,,We kennen voorbeelden van werknemers die na hun burn-out geen verlenging kregen van hun contract. Hij of zij zou het werk niet aankunnen, maar het is geen individueel probleem”, zegt een woordvoerder. De vele taken, het tekort aan personeel maar ook het continue inwerken van tijdelijke collega’s zijn volgens de vakbond belangrijke oorzaken voor stress.

Zelf wijzen de werknemers in het onderzoek van Zilveren Kruis de disbalans tussen werk en privé als hoofdoorzaak aan. Hoogleraar Bakker: ,,Als er dan ook nog privékwesties spelen zoals een scheiding of een ziek kind, dan kan dat de laatste druppel zijn voor een burn-out. De managers zullen zeggen: zie je wel, het ligt aan de thuissituatie. Maar deze privéomstandigheden horen bij het leven.”

Niet eenvoudig

Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW is de aanpassing van de werkplek niet eenvoudig. ,,De werkgever mag niet vragen naar beperkingen en mogelijkheden, alleen naar taken. Dus wel: ‘kun je een notitie typen?’, maar niet: ‘hoe lang kun je staan?’ Dat onderscheid is heel verwarrend. Ook lijkt het soms of mensen weer beschikbaar zijn, terwijl ze eigenlijk nog lang niet volledig belastbaar zijn.” Volgens VNO-NCW ligt hier een belangrijke taak voor de bedrijfsarts. Die adviseert nu dikwijls om het urenaantal weer op te bouwen, maar een uitgebreid herstelplan zou effectiever zijn. Het kost gemiddeld 8 weken tot een jaar om te herstellen.

Bijna 30 procent van de ondervraagden durft een terugval niet te bespreken. Wel doen, zeggen beide hoogleraren. Anders verandert er niets. Van Rhenen: ,,En durf ook naar een andere functie te kijken, waarin je beter functioneert.”

Bron: http://www.ad.nl/binnenland/werkgever-leert-niets-van-burn-out~ab7e4ee8/

Wat is ziekteverzuim?

Gepubliceerd op 3 maart 2016

Ziekteverzuim is een woord dat bestaat uit twee delen: ‘ziekte’ en ‘verzuim’. Als men ziekteverzuim letterlijk zou vertalen dan betekent het verzuimen of niet uitvoeren van werk vanwege ziekte. Een werknemer komt zijn of haar arbeidsovereenkomst niet na omdat hij of zij ziek is. In geval van ziekte is de werknemer (tijdelijk) ongeschikt voor het uitvoeren van het werk.

Ziekte of ziekteverzuim
Ziekte is niet hetzelfde als ziekteverzuim. Ziekte kan wel ziekteverzuim tot gevolg hebben. Het is namelijk afhankelijk van het soort ziekte en het soort werkzaamheden dat tot ziekte of ziekteverzuim leidt. Men kan bijvoorbeeld wel ziek zijn vanwege een verkoudheid maar dat is voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden nog geen reden om te verzuimen om op het werk te komen. Als men echter te kampen heeft met buikloop of ander griepverschijnselen is het in veel gevallen onmogelijk om werkzaamheden naar behoren uit te voeren.

In dat geval zal men meestal de werkgever bellen om aan te geven dat men niet kan werken. Men komt dan in het ziekteverzuim terecht omdat men vanwege ziekte verzuimd te werken. Er is dan wel sprake van zogenoemde ‘overmacht’. Men kan geen werk uitvoeren in plaats van dat men geen werk wil uitvoeren.

Oorzaken ziekteverzuim
De oorzaken voor ziekteverzuim kunnen van lichamelijke en psychische aard zijn. Lichamelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld griepklachten, rugpijn, gewrichtspijn en verwondingen die al dan niet tijdens de uitvoering van werkzaamheden zijn ontstaan. Psychische oorzaken zijn meestal moeilijker in kaart te brengen. Een voorbeeld van psychische problemen die kunnen leiden tot ziekteverzuim zijn stressklachten, burn-out en angststoornissen.

Naast medische oorzaken van ziekteverzuim is het ook mogelijk dat er niet-medische verklaringen zijn voor het ziekteverzuim. Een verklaring met een niet-medische oorsprong heeft vaak te maken met de omgeving van de werknemer. Hierbij kan men denken aan een onstabiele thuissituatie of privéomstandigheden.

Continue reading “Wat is ziekteverzuim?” »

Help, heb ik een burn-out?

Gepubliceerd: 23-06-2014 | Gewijzigd op: 01-04-2016 Gezondheidsnet.

Ik denk dat ik tegen een burn-out aan zit. Ik ben moe, heb concentratieproblemen en het plezier in mijn werk (en ook in andere dingen) wordt steeds minder. Wanneer wordt stress een burn-out en wat kan ik doen om een burn-out te voorkomen?
Merel

Wanneer stress te lang aanhoudt, en je lijf onvoldoende tijd krijgt om te herstellen, kunnen je energiereserves uitgeput raken. Je blijft je dan vermoeid voelen, zelfs na een nacht van 7 of 8 uur slaap. Waar je voorheen fris en energiek was, ben je nu slap en overprikkeld. Je hebt moeite om je te concentreren en je voelt je emotioneel. Soms wordt je ook sneller ziek, doordat je lichaam onvoldoende energie heeft om het te beschermen tegen bacteriën en virussen.

Energiereserve uitgeput
Wanneer je energiereserves zo uitgeput zijn, spreken we van een burn-out. Als dat het geval is, kun je kijken welke stressfactoren er in je leven zijn. Wanneer je dit helder hebt, is de volgende stap om te kijken wat hierin te veranderen is. Zo kan het zijn dat door aanpassingen van werkplek of werkschema de stress vermindert. Een voorbeeld hiervan is dat je in plaats van negen uur op een dag, maximaal acht uur per dag werkt. Ook kun je de meer energievretende taken in de ochtend plannen en op het einde van de dag, de minder belastende activiteiten.

Omgaan met stress
Daarnaast is het van belang dat je leert omgaan met stress. Het is tegenwoordig haast onvermijdelijk om helemaal geen stress in je leven te ervaren. Zo is het van belang dat je aan de ene kant stress leert ‘afvoeren’ of ‘verwerken’ en aan de andere kant leert te ‘voorkomen’. Door beter voor jezelf te zorgen ben je minder kwetsbaar en kun je je beter verhouden tot stressvolle situaties.

Voorbeelden van afvoeren van stress zijn sporten en bewegen in het algemeen, muziek luisteren, dansen en tuinieren. Bijna alle activiteiten die je rustig maken en energie geven zijn geschikt. Ook mindfulness, yoga of tai chi kunnen helpen bij het afvoeren van spanning en tegelijkertijd het opbouwen van nieuwe frisse energie.