Ons programma

Vanuit onze praktijkervaring hebben wij een behandelprogramma samengesteld dat zowel op de korte als de langere termijn de gezondheid en de weerbaarheid van de werknemer sterk kan verbeteren.

Intake

Het intake gesprek is het eerste contact met de cliënt zelf. Tijdens het intake gesprek wordt informatie uitgewisseld en verzameld om enerzijds gezamenlijke doelen vast te stellen en anderzijds om een beeld en gevoel te krijgen bij wat cliënt precies nodig heeft. In sommige gevallen kan de intake worden afgesloten met een korte proef-behandeling om cliënt een andere vorm van bewustwording en/of enige mate van verlichting te laten ervaren.

10 x behandeling

Elke behandeling wordt afgestemd op de fysieke en/of geestelijk behoeften van de cliënt op dat moment. Afhankelijk van de aard van de behoefte worden een of meerdere behandeltechnieken toegepast om het gewenste effect of de gewenste ervaring te realiseren. Na elke behandeling kan de coach suggesties doen ter overdenking of praktische suggesties waarmee cliënt zelf een actievere bijdrage aan het eigen herstelproces kan leveren.

Tijdens de intake wordt de tijdsfrequentie tussen de behandelingen vastgesteld. Afhankelijk van de cliënt kan dit wekelijks of 2-wekelijks zijn.  

2 x nabehandeling

Bij de nabehandelingen wordt getoetst of  de behaalde vooruitgang een structureel karakter heeft gekregen. Waar nodig wordt specifieke aandacht en/of ondersteuning gegeven om het structurele karakter verder te versterken. De laatste nabehandeling wordt afgesloten met een korte evaluatie.