Onze visie

Preventie of herstel begint bij oprechte en onverdeelde aandacht voor de totale mens.

Wet Poortwachter

Veelal wordt de werknemer pas door de werkgever geholpen, als die al overspannen thuis zit. Dan treedt de Wet Poortwachter in werking  en krijgt de werknemer verplichte ondersteuning via de Arbo- of bedrijfsarts met mogelijke doorverwijzingen naar een psycholoog, een maatschappelijk werker of andere specialisten. Deze specialisten bekijken ieder vanuit hun eigen professionaliteit de totale situatie, waarbij de nadruk van de oplossingsrichting veelal gezocht wordt op het mentale vlak.

Wat in zo'n traject soms onderbelicht blijft, is een goede zorg voor het lichaam die het herstelproces kan ondersteunen. Langduriger spanning zet zich meestal in verschillende vormen vast in het fysieke lichaam, waardoor het gevoel van vermoeidheid toeneemt. Hierdoor blijft vaak minder energie over om voortvarend aan het herstel te kunnen werken.

De totale mens benadering

Lichaam en geest zijn nauw met elkaar verbonden. Daar waar de geest de mogelijkheid heeft om te vluchten in de ratio van de eigen waarheid, geven de (onbewust) aanwezige spanningen in het lichaam een objectiever beeld van de werkelijke staat van zijn van de totale mens. Door het lichaam te helpen gespannenheid los te laten, komt ook de geest als vanzelf in een meer ontspannen staat.

Met verschillende, bij de cliënt passende, behandeltechnieken worden de lichamelijke spanningsgebieden opgespoord en behandeld. Daarbij laten de pijnpunten in het lichaam vaak zien waar de kern van de problemen kan zitten. Door de ontstane ontspanning van de behandeling kan iemand met behulp van de juiste vragen van de coach tot persoonlijke inzichten komen die hem/haar verder kunnen helpen. De ontspanning en inzichten brengen een proces op gang dat niet alleen op de korte termijn verlichting geeft, maar vaak leidt tot structurele veranderingen in gevoel en gedrag.

Een goede coach met de juiste aandacht, kennis, vaardigheden en een effectieve intuïtie draagt bij aan een sneller en kwalitatief beter herstel van de werknemer.

Voorkomen is beter dan genezen

Het al dan niet bewust negeren van fysieke en/of veranderende gedrag signalen is veelal een voorbode van langduriger ziekteverzuim met als mogelijke diagnose burn-out.

Ons programma kan in een hersteltraject gezien worden als een aanvulling op de reguliere hulpbronnen of als vervanging van een onderdeel daarvan.

Mochten er al vroege signalen zijn, dan is ons programma zeer geschikt om in te zetten als preventief middel. Voor zowel de werkgever als de werknemer kan dit als een win-win situatie gezien worden.

 

 

csm_Fotolia_38484501_XS_0aa973e6fe

Helping hand

blij_poppetje2_400x400