Privacyverklaring

 PRIVACYVERKLARING PREVENTIEF ZIEKTEVERZUIM NEDERLAND

Preventief Ziekteverzuim Nederland verwerkt persoonsgegevens over u, wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Dat is nodig om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dat doen.

Welke gegevens verwerken wij?

Preventief Ziekteverzuim Nederland vraagt bij het maken van een afspraak eerst uw emailadres en telefoonnummer zodat er contact opgenomen kan worden voor een intakegesprek. Als u akkoord gaat met het behandeltraject zult u een handtekening moeten plaatsen.

Waar bewaren wij uw gegevens?

De persoonsgegevens en handtekening die zijn verstrekt tijdens het intakegesprek en de rapportage van de behandelingen, worden op papier in een afgesloten kast bewaard. Tevens wordt van elke klant het e-mailadres, telefoonnummer en handtekening opgeslagen in een database bestand, zodat er in geval van calamiteiten over het klantenbestand kunnen beschikken en contact met u kunnen opnemen. Dit bestand is alleen in te zien door de directeur van Preventief Ziekteverzuim Nederland en de beheerder van de website.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Nadat onze dienstverlening is geëindigd worden uw gegevens na twee jaar verwijderd. Nota’s worden conform de wettelijke bewaartermijn na zeven jaar vernietigd.

 Wanneer delen wij uw gegevens met anderen?

Persoonsgegevens worden zonder schriftelijke toestemming nimmer aan derden verstrekt, behoudens in het geval dat het door een wettelijke bepaling wordt verplicht.

 Wilt uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien. Wanneer uw gegevens onjuist blijken te zijn, zullen wij deze corrigeren nadat wij hierover van u een melding ontvangen hebben. Als het onnodig blijkt om uw gegevens te bewaren, zullen wij ze verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@preventiefziekteverzuim.nl of naar Alexandriëstraat 5 te 1448 MV Purmerend. Wij zullen dan binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek reageren.

Website: cookies, algemene bezoekgegevens en links naar andere websites

Preventief Ziekteverzuim Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Preventief Ziekteverzuim Nederland verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten.

De gegevens worden in een tijdelijk cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat u uw internetbrowser geopend heeft.

Ook worden op onze website algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. Preventief Ziekteverzuim Nederland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Verder bevat onze website links naar websites van andere partijen. Preventief Ziekteverzuim Nederland is niet verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op andere websites.

Wijzigen privacyverklaring

Preventief Ziekteverzuim Nederland kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop uw persoonlijke en financiële gegevens beschermd worden.